Netkitap
Üyelik Sipariş İzleme Alışveriş Sepetim Favorilerim
Sepetim (0) 
Kitap Kelepir Topluluk
ara
Kitap   Seçkin Yayıncılık   İktisat Dizisi   Coşkun Can Aktan   Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
 

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme  

Coşkun Can Aktan
Baskısı yok

Yayinevi/DiziYayinevi: Seçkin Yayıncılık
Sayfa: 327

Bu kitaba oy verin:
Yorum Yaz


 
Kitap Hakında
 
Yorumlar
 
Yazarla Tanışma
Ürün Ayrıntısı
Yayinevi: Seçkin Yayıncılık
Dizi: İktisat Dizisi

Sayfa: 327

Boyut: 16 x 24 cm

Hamur: 2

Etiket: Baskısı yok


Arka Kapak
Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olarak kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasını gündeme getirmiştir. İyi bir kamu mali yönetimi için en başta hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın tesis edilmesi önem taşımaktadır. Kamu maliyesinin yeniden yapılandırılması çalışmalarında bu iki kavram kilit öneme sahip olmuştur.

Ülkemizde de 1980'li yılların ortalarından itibaren genel olarak kamu yönetimi ve özel olarak kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması yönünde reform ihtiyacı sıkça dile getirilmiş, ancak reformların uygulama sürecine geçirilmesi 1990'lı yıllarda ve özellikle 2000'li yıllarda mümkün olabilmiştir. Kamu maliyesinde reform olarak adlandırılabilecek yasal düzenlemeler 2003 yılı sonunda yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gerçekleştirilmiştir.

Bu kitap ülkemizde kamu mali yönetmininde stretejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konusunda yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır. Kitaba yazı yazmak üzere ağırlıklı olarak bürokrasiden seçkin uzmanlar davet edilmişlerdir. Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları açısından son derece önemli rol ve görevlere sahip kurumlardır. Bu kamu idarelerinde çalışan ve konuyla birinci derecede ilgilenen değerli bürokratlara/uzmanlara bu kitaba yaptıkları değerli katkıları için teşekkürlerimi arz ediyorum.

Kamu Yönetiminde İyi Yönetim İlkeleri
Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetim
Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi
Orta Vadeli Harcama Sistemi (Çok Yıllı Bütçeleme) ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminin Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğuna Katkıları
Kamu Mali Yönetimi ve Mali Raporlama
İç Kontrol
Performans Denetimi ve Türkiye Uygulaması
Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama
Perpormans Esaslı Bütçeleme Sistemi
5018 Sayılı Kanuna Göre Performans Esaslı Bütçeleme Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçelemenin Alt Yapısı Olan Mali Yapıya İlişkin Bir Değerlendirme
OECD Ülkelerinde Performans Esaslı Bütçeleme Uygulamaları Kamu Yatırım Projelerinde Karar Alma ve Fayda-Maliyet Analizi